Διαδικτυακή Συνέλευση ΣΘΕΒ 2021

Η φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΘΕΒ στην οποία ο όμιλος μας είναι χορηγός, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαρτίου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η κλειστή συνεδρίαση, την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο οι εκπρόσωποι των μελών του Συνδέσμου, θα ξεκινήσει στις 16.30. Στην ανοικτή συνεδρίαση, η…

Read more