Χειριστής Μηχανών Συσκευασίας

Χειριστής Μηχανών Συσκευασίας Περιγραφή θέσης εργασίας: -Τήρηση και εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής -Παρακολούθηση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανών συσκευασίας -Τροφοδοσία μηχανών με υλικά συσκευασίας -Έλεγχος της διεργασίας και της συμμόρφωσης βάσει των προδιαγραφών παραγωγής -Εφαρμογή όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας -Περιοδικός οπτικός έλεγχος για την ποιότητα του τελικού προϊόντος -Διαχείριση ημερήσιων εγγράφων σχετικά…

Χειριστής Μηχανής Παραγωγής Μελαμίνης

Χειριστής Μηχανής Παραγωγής Μελαμίνης Περιγραφή θέσης εργασίας: -Τήρηση και εκτέλεση του ημερήσιου προγράμματος παραγωγής -Παρακολούθηση ορθής και αποδοτικής λειτουργίας της μηχανής -Τροφοδοσία μηχανών με υλικά -Έλεγχος της διεργασίας και της συμμόρφωσης βάσει των προδιαγραφών παραγωγής -Εφαρμογή όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας -Περιοδικός οπτικός έλεγχος για την ποιότητα του τελικού προϊόντος -Διαχείριση ημερήσιων εγγράφων σχετικά με…