Mediu inconjurator

Προστασία

Το χθες, το σήμερα και το αύριο του ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πορεία του πλανήτη και την προστασία του περιβάλλοντος.Προστατεύουμε το περιβάλλον, έχοντας ως προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων του ομίλου ALFA WOOD GROUP, στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους παραγωγής, που σε συνδυασμό με τον εξελιγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό αλλά και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εναρμονίζονται πλήρως, με τα εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα, μέσω των αντίστοιχων πιστοποιήσεων.Μειώνουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε κάθε μας δραστηριότητα, για να μπορούμε να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Reciclare

Η Alfa Wood Group είναι από τις πρώτες αδειοδοτημένες μονάδες στον κλάδο της επεξεργασίας υπολειμμάτων ξυλείας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία, σεβόμενη την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύει σε νέο εξοπλισμό, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης περιβαλλοντικών εφαρμογών.Επεξεργαζόμαστε τα υπολείμματα από τη διαδικασία της παραγωγής των προϊόντων μας, όπως και κάθε είδους υπολείμματα ξυλείας όπως: ξυλεία, απόβλητα ιστών φυτών, ξύλινες συσκευασίες και άλλα υλικά προς επεξεργασία, τα οποία χρησιμοποιούμε για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων.

 

Ανακύκλωση ξύλου
Mediu inconjurator

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας​

Στον όμιλο ALFA WOOD GROUP είμαστε υπερήφανοι για τον περιβαλλοντικό ρόλο που διαδραματίζουμε στη συνολική εφοδιαστική αλυσίδα της ξυλείας, για την παραγωγή ινοπλακών, με βάση το ξύλο, για την παραγωγή εναλλακτικών στερεών καυσίμων με βάση τη δασική βιομάζα. Η επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων ξύλου για την παραγωγή προϊόντων ξύλου αλλά και ενέργειας, οδηγεί στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και στη μείωση της έντασης και έκτασης των υλοτομιών στα δάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οικονομικά αποδοτική παραγωγή με τις χαμηλότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Εξασφαλίζουμε τις χαμηλότερες πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος, στο νερό και στον αέρα με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αφού η θερμική ενέργεια αλλά και μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούμε, παράγεται μόνο από υπολείμματα ξύλου.
Προωθούμε και επιταχύνουμε την ανακύκλωση υπολειμμάτων ξύλου από άλλους παραγωγούς στο μέγιστο βαθμό, δίνοντας ουσιαστικές λύσεις διαχείρισης, προστατεύοντας παράλληλα τη φύση, από την άναρχη εναπόθεση υποπροϊόντων ξύλου, σε ρέματα και μη προβλεπόμενους χώρους.

Αειφόρα δασοκομία

Υποστηρίζουμε την ορθολογική διαχείριση των δασών της χώρας μας και του πλανήτη γενικότερα, που μέσω της χρήσης των προϊόντων ξυλείας και της δασικής βιομάζας ως πρώτη ύλη για παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, επιτυγχάνουμε την αειφόρο ανάπτυξη.
Αυτός είναι ο λόγος που δίνουμε προτεραιότητα στην χρήση ξυλείας από πλήρως διαχειριζόμενα και πιστοποιημένα δάση. Η ξυλεία που προμηθευόμαστε για την παραγωγή των εργοστασίων μας προέρχεται από ελεγχόμενες πήγες υλοτόμησης και επιπλέον εφαρμόζουμε το πρόγραμμα πιστοποίησης δασών (FSC) από το συμβούλιο διαχείρισης δασών, με την πεποίθηση ότι κάθε ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την ισόρροπη σχέση μεταξύ εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και εξέλιξης των οικοσυστημάτων χάριν και των επομένων γενεών.

aifora dasokomia
viosimi dasokomia

Silvicultură durabilă

Η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η μέριμνα για την εξασφάλιση της κύριας πρώτης ύλης, που είναι το ξύλο, βασίζεται σε έναν κύκλο εργασιών που διέπονται από την αειφόρο διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος.
Η βιομηχανία ξύλου προμηθεύεται την ξυλεία που θα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή των πάνελ, αποκλειστικά από προμηθευτές που ελέγχονται, από τους πιστοποιημένους κρατικούς οργανισμούς (Δνσεις δασών/ δασαρχεία) αλλά και διεθνείς οργανισμούς όπως το FSC®. Κατά τη διαδικασία παραγωγής επιλέγονται διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα όπως διαχείρισης ποιότητας, χαμηλής εκπομπής φορμαλδεΰδης, αντοχής σε εστίες φωτιάς και αντοχής σε υγρασία. ISO 9001:2015, CE, FSC, CARB, E0, FIRE RETARDANT AND WATER RESISTANT.
• Το προϊόν φτάνει στον καταναλωτή με πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης αποθεμάτων σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας παραγωγής για κάθε ένα από τα βασικά μας προϊόντα.
• Όλα τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας του ξύλου, που προκύπτουνε από την παραγωγική διαδικασία καθώς και αυτά που δεν είναι κατάλληλα προς πώληση, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα/ανάλογα με την προέλευσή τους
• Ταυτοχρόνως, η βιομάζα μέσω της διαδικασίας καύσης παράγει θερμότητα καθώς και «πράσινο ηλεκτρισμό».