Ο ΟΜΙΛΟΣ ALFA WOOD GROUP

Ανάπτυξη

Η εταιρεία διακρίνεται για το επιχειρηματικό της πνεύμα, την ικανότητα προσαρμογής και την προσήλωσή της στις απαιτήσεις των συνεργατών της, με πίστη στην ανοιχτή καινοτομία και την πρωτοποριακή σκέψη.

Επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα και ανάπτυξη ενσωματώνοντας νέες ιδέες στις επιχειρησιακές λειτουργίες. Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και δημιουργική εταιρική κουλτούρα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξεύρεση και διασφάλιση βιώσιμων λύσεων προς όφελος του πλανήτη και της αναδυόμενης, σε παγκόσμιο επίπεδο, έξυπνης οικονομίας.

development-wood-industry

Όραμα

Οραματιζόμαστε την επιχειρησιακή υπεροχή και επιθυμούμε να αυξάνουμε την αξία μας μέσω αποτελεσματικής τεχνολογίας στην παραγωγή προϊόντων ξύλου, και πρακτικών πωλήσεων και προώθησης, να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των συνεργατών μας, ενώ ταυτόχρονα να διευρύνουμε το μερίδιο αγοράς.
Οι Γενικές Επιχειρησιακές Αρχές του ομίλου ALFA WOOD GROUP είναι ένα σύνολο κοινά αποδεκτών αρχών, αξιών και πεποιθήσεων που ενδυναμώνουν την επικοινωνία και ενισχύουν τους δεσμούς που ενώνουν τους ανθρώπους μας.

 Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και δημιουργική εταιρική εικόνα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξεύρεση και διασφάλιση βιώσιμων λύσεων προς όφελος του πλανήτη.

melamine-factory
Ο ΟΜΙΛΟΣ ALFA WOOD GROUP

Αξίες

Το σύστημα λειτουργίας της εταιρείας διέπεται από κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας και από τις αξίες της εταιρείας, οι οποίες προέρχονται από τις αρχές, τα «πιστεύω» και το όραμα των ιδρυτών και έχουν ως εξής:

• Δημιουργούμε μεσομακροπρόθεσμη αξία και συνεχή ανάπτυξη.
• Στηρίζουμε τους ανθρώπους μας.
• Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.
• Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς.
• Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.
• Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
• Πρεσβεύουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και εκεί αποσκοπούμε.

Δεοντολογία

Από την ίδρυσή της, η εταιρεία στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι μια επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική, και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική ευαισθησία.
Η διεθνής επέκταση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας δεν άλλαξε τίποτα στη φιλοσοφία μας. Η δέσμευση απέναντι στις αρχές μας επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση και είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της πορείας μας.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η μέριμνα για βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί συνεπή συνέχεια της μέχρι σήμερα επιχειρηματικής μας παρουσίας.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ALFA WOOD GROUP

Καινοτομία

Εστιάζουμε στην καινοτομία ως οδηγό για την παραγωγή των προϊόντων μας και την εξυπηρέτηση των συνεργατών μας.Ερευνούμε τις σύγχρονες μορφές των τάσεων στη διακόσμηση και συνεργαζόμαστε με ομάδες σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων για να παρουσιάζουμε νέα προϊόντα και τάσεις καθώς τα διακοσμητικά στοιχεία θα πρέπει να αντανακλούν τις τάσεις του αύριο και να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο περιβάλλον όσον αφορά τη λειτουργία, τη χρήση και το σχεδιασμό. Ο στόχος είναι να δημιουργούμε συνολικά προσαρμοσμένα πακέτα λύσεων για τους συνεργάτες μας, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, επιπλοποιούς, τα οποία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

fortigo-alfawood